"הדמיה להמחשה בלבד. טרם ניתן היתר בניה.
את החברה יחייבו אך ורק התכניות אשר יצורפו להסכם המכר".

הדירות

תהליכי הרכישה במחיר למשתכן

ברכותינו על זכייתכם! בעמוד זה תוכלו לקבל את כל האינפורמציה הנדרשת לטובת סגירת העסקה, איך זה עובד? לחצו על השלבים:

 • שלב 1 > הנפקת אישור זכאות

  רכישת דירה במסגרת תכנית "מחיר למשתכן" מתחילה בבדיקה והנפקת אישור זכאות.
  כאן תוכלו לקרוא על תנאי הזכאות באתר משרד הבינוי והשיכון.

 • שלב 2 > הרשמה להגרלה

  ההרשמה להגרלה אפשרית רק בעלי אישור זכאות ופתוחה למשך 28 ימים. ההרשמה ופרטי הפרויקט מפורסמים באתר משרד השיכון כאן. במקביל, נפרסם בעיתונים את פתיחת ההגרלה. זאת הזדמנות מצוינת לעשות לנו לייק בעמוד הפייסבוק של אזורים ולהישאר מעודכנים.

 • שלב 3 > הגרלה והודעת הזכייה

  זמן קצר לאחר סיום הרשמה לפרויקט תתקיים ההגרלה, שתנוהל על ידי משרד הבינוי והשיכון.
  תוצאות ההגרלה יקבעו את הזוכים ואת סדר בחירת הדירות, תוך מתן עדיפות לזכאים על פי הקריטריונים השונים שקבע משרד השיכון והבינוי. כלומר, הזוכה במקום הראשון (מספר סידורי 1) יבחר ראשון את הדירה בה הוא מעוניין, וכך הלאה. מספר הזוכים גדול ממספר הדירות, מתוך ההנחה כי חלק מהזוכים לא ייגשו לשלב בחירת הדירה.
  הודעה על שמות הזוכים ועל המיקום הסידורי בהגרלה תשלח במייל ובדואר רשום על ידי משרד הבינוי והשיכון. הודעה תישלח גם לנרשמים אשר לא עלו בהגרלה.

 • שלב 4 > הצגת הפרויקט

  זכיתם בזכות לדירה? ברכות חמות!
  בקרוב נתקשר אליכם לתיאום פגישה קבוצתית כדי לקבל הסבר על הפרויקט והתהליך.
  בינתיים, כדאי כבר להיערך במספר אופנים:

  • בדקו את יכולות המימון וקבלת המשכנתא שלכם מול הגופים בשוק, אל מול מחירון הדירות שמפורסם באתר משרד הבינוי והשיכון. 
  • עברו על תשריטי הדירות המוצעות ובחרו מגרש, בניין ודירות מועדפות. אנחנו ממליצים לבחור לפחות כ-2-3 דירות אפשריות מעבר למספרכם בתור (אם מיקומכם הוא 13, אזי רצוי להכין כ-15 דירות שמדורגות לפי סדר העדפה).
 • שלב 5 > בחירת דירה

  בחירת הדירה תעשה בפגישה אישית, אליה תזומנו על פי סדר תוצאות ההגרלה. אורך הפגישה הוא עד 45 דקות, ועד סופה יהיה עליכם לבחור את הדירה שתרכשו.

  שימו לב:

  1. אם לא תבחרו דירה ותחתמו על טופס בחירת דירה בתום 45 דקות מתחילת הפגישה, תבוטל זכותכם לרכישת הדירה. כמו כן, אי הגעה במועד ובזמן שנקבע לפגישת "בחירת הדירה" תבטל את זכותכם לבחירת דירה והכל בהתאם להנחיות משרד הבינוי והשיכון.
  2. לפגישת בחירת הדירה נדרשים להגיע כל הזוכים הרשומים בטופס אישור הזכייה אשר נשלח אליכם על ידי משרד הבינוי והשיכון. במידה ורק אחד מבני הזוג מגיע, עליו להצטייד בייפוי כח חתום (בנוסח המצוי באתר), וצילום תעודת זהות של בן הזוג שלא הגיע. במידה ושני בני הזוג לא מגיעים, ניתן לשלוח נציג מטעמם, שיגיע עם יפוי כח נוטריוני חתום (בנוסח המצוי באתר), וצילום תעודות הזהות של בני הזוג.
  3. יש להגיע לפגישת בחירת הדירה עם תעודות זהות כולל ספח, מכתב זכייה, טופס זכאות ופנקס שיקים.
  4. מומלץ להכין מראש רשימת עדיפויות למספר דירות בהתאם למיקומכם בהגרלה, שכן ייתכן והדירה בה תהיו מעוניינים תבחר על ידי זוכה שקדם לכם ברשימה.
  5. לאחר בחירת הדירה, יש לחתום על הסכם המכר ונספחיו. ניתן לחתום על הסכם המכר מיד לאחר בחירת הדירה, ובכל מקרה עד ולא יאוחר מ- 10 ימי עבודה ממועד בחירת הדירה. בהתאם להנחיות משרד הבינוי והשיכון, אי חתימה על הסכם המכר בתוך התקופה כלעיל תביא לביטול זכייתכם.
  6. במקרה בו לא ייחתם הסכם המכר על ידכם במועד בחירת הדירה, תפקידו בידי החברה המחאה על סך של 2,000 ₪,  להבטחת חתימתכם על הסכם המכר, אשר תושב אליכם לאחר חתימתכם על הסכם המכר. הסכום האמור לא יוחזר אליכם במקרה של הסרה מרישום או ביטול זכיה.
 • שלב 6 > חתימה על ההסכם

  לאחר בחירת הדירה, יש לחתום על הסכם המכר ונספחיו. ניתן לחתום על הסכם המכר מיד לאחר בחירת הדירה, ובכל מקרה חובה לחתום על הסכם המכר עד ולא יאוחר מ- 10 ימי עבודה ממועד בחירת הדירה. בהתאם להנחיות משרד הבינוי והשיכון, אי חתימה על הסכם המכר בתוך התקופה הנקובה לעיל תבטל את זכייתכם בפרויקט.

  למעמד החתימה עליכם להגיע עם תעודות זהות כולל ספח, מכתב זכייה, טופס זכאות ופנקס שיקים.

  למעמד החתימה נדרשים להגיע כל הזוכים הרשומים בטופס אישור הזכייה אשר נשלח אליכם על ידי משרד הבינוי והשיכון. במידה ומי מהזוכים לא מגיע למעמד החתימה ניתן לשלוח נציג מטעמו, שיגיע עם יפוי כח נוטריוני חתום (בנוסח המצוי באתר), וצילום תעודות הזהות של הזוכה שלא הגיע לפגישת החתימה.

  לנוחיותכם, תוכלו למצוא באתר את נוסח הסכם המכר והמסמכים הנלווים תחת
  "רשימת מסמכים לעיון ולהורדה". אנא עיינו במסמכים טרם הגעתכם לפגישת החתימה.

  במעמד החתימה על הסכם המכר ייגבה התשלום הראשון על חשבון התמורה באמצעות המחאה לפקודת החברה וכן סך של 5,896 ₪ כולל מע"מ כהשתתפות בהוצאות משפטיות באמצעות המחאה לפקודת משרד גולדמן ארליך אדלשטיין, אביגד ושות' - עו"ד. למען הסדר הטוב, יצוין כי משרד יגאל ארנון ושות' מייצג את חברתנו בפרויקט (ואינו מייצג את הזוכים/רוכשים).

לוח הדירות

כאן תוכלו להתרשם מהדירות המוצעות בפרויקט מחיר למשתכן. בחרו את הבניין הרצוי לצפיה בדירות המוצעות:

"הדמיה להמחשה בלבד. טרם ניתן היתר בניה. את החברה יחייבו אך ורק התכניות אשר יצורפו להסכם המכר".

Apartments image

שוהם 604/1451 - בניין 1 - מגרש 100

דירה 20

פנטהאוז
6 חדרים כ-170 מ”ר + כ-29 מ”ר מרפסת 0 ₪ צפ-מע
חניה
מחסן

דירה 21

דירה
3 חדרים כ-82 מ”ר + כ-10 מ”ר מרפסת 0 ₪ דרום
חניה
מחסן

דירה 22

פנטהאוז
6 חדרים כ-170 מ”ר + כ-29 מ”ר מרפסת 0 ₪ צפ-מז
חניה
מחסן

דירה 15

דירה
3 חדרים כ-82 מ”ר + כ-8 מ”ר מרפסת 0 ₪ דר-מע
חניה
מחסן

דירה 16

דירה
3 חדרים כ-82 מ”ר + כ-10 מ”ר מרפסת 0 ₪ דרום
חניה
מחסן

דירה 17

דירה
3 חדרים כ-82 מ”ר + כ-8 מ”ר מרפסת 0 ₪ דר-מז
חניה
מחסן

דירה 18

מיני פנט'
4 חדרים כ-109 מ”ר + כ-29 מ”ר מרפסת 0 ₪ צפ-מז
חניה
מחסן

דירה 19

מיני פנט'
4 חדרים כ-109 מ”ר + כ-29 מ”ר מרפסת 0 ₪ צפ-מע
חניה
מחסן

דירה 10

דירה
3 חדרים כ-82 מ”ר + כ-8 מ”ר מרפסת 0 ₪ דר-מע
חניה
מחסן

דירה 11

דירה
3 חדרים כ-82 מ”ר + כ-10 מ”ר מרפסת 0 ₪ דרום
חניה
מחסן

דירה 12

דירה
3 חדרים כ-82 מ”ר + כ-8 מ”ר מרפסת 0 ₪ דר-מז
חניה
מחסן

דירה 13

דירה
5 חדרים כ-134 מ”ר + כ-22 מ”ר מרפסת 0 ₪ צפ-מז
חניה
מחסן

דירה 14

דירה
5 חדרים כ-132 מ”ר + כ-22 מ”ר מרפסת 0 ₪ צפ-מע
חניה
מחסן

דירה 5

דירה
3 חדרים כ-82 מ”ר + כ-8 מ”ר מרפסת 0 ₪ דר-מע
חניה
מחסן

דירה 6

דירה
3 חדרים כ-82 מ”ר + כ-10 מ”ר מרפסת 0 ₪ דרום
חניה
מחסן

דירה 7

דירה
3 חדרים כ-82 מ”ר + כ-8 מ”ר מרפסת 0 ₪ דר-מז
חניה
מחסן

דירה 8

דירת גן
6 חדרים כ-154 מ”ר + כ-14 מ”ר מרפסת 2,482,180 ₪ צפ-מז
חניה
מחסן

דירה 9

דירת גן
6 חדרים כ-154 מ”ר + כ-14 מ”ר מרפסת 2,483,024 ₪ צפ-מע
חניה
מחסן

דירה 1

דירת גן
5 חדרים כ-130 מ”ר + כ-151 מ”ר מרפסת 0 ₪ דר-מע
חניה
מחסן

דירה 2

דירת גן
5 חדרים כ-130 מ”ר + כ-143 מ”ר מרפסת 2,614,604 ₪ דר-מז
חניה
מחסן

דירה 3

דירת גן
5 חדרים כ-133 מ”ר + כ-197 מ”ר מרפסת 2,844,292 ₪ צפ-מז
חניה
מחסן

דירה 4

דירת גן
5 חדרים כ-133 מ”ר + כ-205 מ”ר מרפסת 2,862,118 ₪ צפ-מע
חניה
מחסן
המחירים צמודים למדד תשומת הבניה לחודש אוקטובר 2020 (פורסם ב- 15/11/2020), המחיר הסופי והמחייב הוא זה שיקבע בהסכם המכר שייחתם בין הצדדים. השטחים המפורטים לעיל אינם סופיים ועלולים להשתנות לפי דרישת הרשויות ו/או החלטת החברה, והכל בהתאם להיתר הבניה שיינתן לבניין ולדירה ובכפוף להוראות הסכם המכר שייחתם בין החברה לבין הרוכשים.
מעבר לראש העמוד לחץ לפתיחת תפריט מובייל