Top Banner

בלב העשייה של אזורים

נמצאים הבית והקהילה...

חברת שיכון ופיתוח מוזגה עם ולתוך חברת אזורים

חברת שיכון ופיתוח מוזגה עם ולתוך חברת אזורים

חברת שיכון ופיתוח מוזגה עם ולתוך חברת אזורים
מאת: המחלקה המשפטית

"לתשומת לב הקהל הרחב,
לאור הליך רה ארגון של קבוצת אזורים, הבעלות במאגר המידע של חברת שיכון ופיתוח לישראל בע"מ,
ח.פ. 520023862 (מאגר מידע מספר – 1077320), וכן הבעלות במאגר המידע של אזורים חברה
להשקעות בפיתוח ובבניין בע"מ, ח.צ. 520025990 (מאגר מידע מספר – 1077313),
עבר לחברת אזורים בניין (1965) בע"מ, ח.פ. 520031089.
לשאלות או הבהרות בנושא העברת הבעלות במאגרי המידע 03-5632632 או במייל info@azorim.co.il .
 
מעבר לראש העמוד לחץ לפתיחת תפריט מובייל