Top Banner

בלב העשייה של אזורים

נמצאים הבית והקהילה...

חדשות ואירועים

עדכון שעות פעילות מחלקת העברת זכויות

עדכון שעות פעילות מחלקת העברת זכויות

26.07.2017 | מאת: מחלקת העברת זכויות
בין התאריכים 2-6.8.17 לא תתקיים קבלת קהל במחלקת העברת זכויות לא ינתן שירות ממוחשב (אישור זכויות/התחייבות ודומה) לאור החלפת מערכת המשכנת.
המשך קריאה >
הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה 23.4.2017

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה 23.4.2017

19.04.2017 | מאת: המחלקה המשפטית
החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, (מספר אסמכתא 2017-01-040620), אשר תתקיים ביום א', 23.4.2017, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברח' ארניה 32, תל-אביב.
המשך קריאה >
אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע

אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ ("החברה")

06.04.2017 | מאת: אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ ("החברה")
החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום ב', 15.5.2017, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברח' ארניה 32, תל-אביב. אם לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה ותתקיים ביום ב', 22.5.2017, ותיערך באותה שעה ובאותו מקום.
המשך קריאה >
הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה 23.2.2017

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה 23.2.2017

18.01.2017 | מאת: המחלקה המשפטית
החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום ה', 23.2.2017, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברח' ארניה 32, תל-אביב.
המשך קריאה >
הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה 15.1.2017

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה 15.1.2017

08.01.2017 | מאת: המחלקה המשפטית
החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום א', 15.1.2017, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברח' ארניה 32, תל-אביב.
המשך קריאה >
הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

31.07.2016 | מאת: המחלקה המשפטית
החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום ג', 6.9.2016, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברח' ארניה 32, תל-אביב.
המשך קריאה >
מעבר לראש העמוד לחץ לפתיחת תפריט מובייל