Top Banner

בלב העשייה של אזורים

נמצאים הבית והקהילה...

חדשות ואירועים

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה 23.4.2017

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה 23.4.2017

19.04.2017 | מאת: המחלקה המשפטית
החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, (מספר אסמכתא 2017-01-040620), אשר תתקיים ביום א', 23.4.2017, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברח' ארניה 32, תל-אביב.
המשך קריאה >
אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע

אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ ("החברה")

06.04.2017 | מאת: אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ ("החברה")
החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום ב', 15.5.2017, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברח' ארניה 32, תל-אביב. אם לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה ותתקיים ביום ב', 22.5.2017, ותיערך באותה שעה ובאותו מקום.
המשך קריאה >
הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה 23.2.2017

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה 23.2.2017

18.01.2017 | מאת: המחלקה המשפטית
החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום ה', 23.2.2017, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברח' ארניה 32, תל-אביב.
המשך קריאה >
הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה 15.1.2017

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה 15.1.2017

08.01.2017 | מאת: המחלקה המשפטית
החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום א', 15.1.2017, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברח' ארניה 32, תל-אביב.
המשך קריאה >
הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

31.07.2016 | מאת: המחלקה המשפטית
החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום ג', 6.9.2016, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברח' ארניה 32, תל-אביב.
המשך קריאה >
חברת שיכון ופיתוח מוזגה עם ולתוך חברת אזורים

חברת שיכון ופיתוח מוזגה עם ולתוך חברת אזורים

25.04.2016 | מאת: המחלקה המשפטית
חברת שיכון ופיתוח מוזגה עם ולתוך חברת אזורים מאת: המחלקה המשפטית
המשך קריאה >
מעבר לראש העמוד לחץ לפתיחת תפריט מובייל