פורום אזורים

מה אומרים השכנים?

שם
פרויקט
בניין
תאריך
נושא
משה ורותי קרן
אזורים הפארק נווה גן, פתח תקווה, פתח תקווה
מגרש 102 16/43
13/04 07:27
רעש מהרב מלכה
עדנה וטל מחלב
אזורים הפארק נווה גן, פתח תקווה, פתח תקווה
בניין 101 /29
13/04 12:10
חג פסח שמח
רועי פריד
אזורים הפארק נווה גן, פתח תקווה, פתח תקווה
בניין 101 /40
13/04 11:49
רעש מדרך הרב מלכה
אנדרי נזרצקי
אזורים הפארק נווה גן, פתח תקווה, פתח תקווה
מגרש 102 /62
10/04 02:55
אריחי אמבטיה
רועי פריד
אזורים הפארק נווה גן, פתח תקווה, פתח תקווה
בניין 101 /40
09/04 11:58
שלום את נתן - מרפסות